2010. jún 27.

Zsidók az Echo tévén

írta: Sólyom Bátor
Zsidók az Echo tévén

 

Az Echo TV Civil Akadémia című műsorában éppen egy zsidó ember beszélt a zsidó kultúráról, és viszonyáról az adott nemzeti kultúrákhoz. Ez jó, mert nyithat a jobboldal, viszont amiről beszélt, az annak ellenére nem jó, hogy minden szavában igazat mondott a meghívott előadó. Egyszerűen az a helyzet, hogy olyan dolgokat mondott, amelyek éppen azok a pontok, ami mentén félre szokás érteni a zsidóság gondolkodását, karakterét, és e félreértések elkerülésére a vendégelőadó kísérletet sem tett. Ez pedig ekkor már a média általi manipuláció sorába tartozik. Nem hazudni, de csak olyanokat mondani  el (mondatni, hagyni elmondani) a nagy egészből, ami a mi álláspontunkat igazolja.

Nem láttam az egész előadást, de az általam látott részben szó esett arról, hogy az előadó családjából senki sem él Magyarországon, mindenki más országban dolgozik, lakik, és arról is, hogy vallási karakterük szerint is egy adott dolog (pl Tízparancsolat) újragondolása, átértelmezése jellemzi őket, ami nagy előny mind a tudományos, mind a gazdasági életben. A probléma az, hogy éppen ez az a két tulajdonság, ami miatt legtöbben megvetik őket. Egyrészt, akármilyen nemzetállam alá képesek betagozódni, ami a jobboldali beállítottságú emberek számára szinte ugyanazt jelenti, mint a hazátlan megalkuvás, vagy egyenesen a hazaárulás. Másrészt, semmi nem szent nekik, még a Tízparancsolatot is kényük-kedvük, érdekeik alapján értelmezgetik. (Apró cölöpökre épített disznóhizlaldáik vannak, mivel az egyik törvényük szerint disznó nem léphet Izrael földjére.) Minden jóindulata ellenére, ez az előadás azok számára, akiknek egy jobboldali média szánhatja, a legsúlyosabb erkölcstelenség jelei, amit éppen egy zsidó ember mond ki népe felett. Ez az előadás így működik, és ez ellen semmit nem tett az előadó, mintha azt gondolná, hogy ezzel most hidat lehet építeni a zsidógyűlölet és a magyarországi zsidóság közé, miközben az ellenkezője történik.
Ha tényleg nem vette észre, akkor csak egy buta (ami nagyon ritka) zsidó ember, ha észrevette, akkor egy jellemtelen alak, mivel hagyta, hogy jobboldali körök a saját népének lejáratásában vegyék igénybe beszédkészségét és ismereteit. Ebben az esetben, mondjuk „népáruló”, „kultúra dezertőr”.

A magyarországi zsidóság maga is ad okot az idegenkedésre (vallási, kulturális különállóságuk, öntudatuk), ahogy Izrael politikája talán még inkább. Fontos dolog arról beszélni, hogy a zsidóság nagyarcoskodik a maga kiválasztottság tudatával, de akkor arról a sok-sok ezer éves kultúráról se hallgassunk, amely alapján ezt meg is teheti. Fontos beszélni arról, hogy a legtöbb gazdasági csomóponton zsidó származású emberek vannak, de arról sem szabad elfeledkezni, hogy melyek azok a kultúrtörténeti, történelmi események, amelyek alapján őket képességeik, és szétszóródásukból eredő lehetőségeik erre a feladatra felhatalmazzák. Ez durván leegyszerűsítve azt jelenti, elfogadni, hogy egy olyan bankban, ahol zsidók a tulajdonosok, nagyobb biztonságban van a pénzünk, mint egy olyanban, ahol nem (hanem magyarok, romák, svábok, szlávok, stb.), vagy olyan részvényt érdemes venni inkább, ami mögött zsidó érdekeltségek állnak. Mert ők ebben a legjobbak, érvényesülni bárhol a világon, kiaknázni minden lehetőséget, és akik hozzájuk csatlakoznak, jól járnak. És tudomásul venni, hogy mi magyarok csatlakoztunk hozzájuk még a XIX. század végén, és már csak a Belváros általuk történt felépítése miatt sem jártunk rosszul.

Ez a műsor az Echo TV-ben ilyesmikről nem beszél, csak elismeri, hogy hazátlan, mindent gondolatilag megcsavaró nép a zsidó. Ezért még az MTV nézői sem ölelnék kebelünkre a magyarországi zsidóságot, de az Echo TV-n szinte népgyalázásként artikulálódik.

 

Szólj hozzá

közélet kultúra zsidó antiszemitizmus médiakritika echo tv tisztességtelenség